Τώρα ποὺ εἶναι Πασχαλιά

Τώρα που είναι Πασχαλιά
τοῦ Γιώργου Φραντζολά

στίχοι, μουσική, ἐνορχήστρωση, κιθάρες: Γιῶργος Φραντζολὰς

ἑρμηνεία:
Ζαφείρης Εὐθυμιάδης
Βασιλικὴ Μανώλη
Ἄννα Φραντζολὰ

ἰσοκράτες:
Θόδωρος Μανώλης
Τάσος Μπαρτζόπουλος
Δημήτρης Φραγγατζὴς
Γιῶργος Φραντζολὰς

πολίτικη λύρα, ποντιακὴ λύρα, φλογέρα: Ζαφείρης Εὐθυμιάδης

κρητικὴ λύρα: Γιῶργος Βρανὰς

στάμνες: Δημήτρης Παναγούλιας

Tάλαντο καὶ καμπάνες: ἀπὸ παλιά ἠχογράφηση στὸ Ἅγιον Ὅρος τὸ 1978.

μείξη: Ἀντώνης Νίτης

studio Mousades music

Ξάνθη – 2023

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΑ – στίχοι
Τώρα ποὺ εἶναι Πασχαλιὰ κι ὁλοῦθε ἄνοιξη μυρίζει
Γίνηκε μέγας χαλασμὸς κι ἔγινε μέγα πανηγύρι
Στὸ χάσμα π’ ἄνοιξε ὁ σεισμὸς διαβαίνει φῶς καὶ βγαίνουν τ’ ἄνθη
Στοῦ κάτω κόσμου τὰ κελιὰ μονάχα ὁ Ἅδης ἐπικράνθη

Παίρνει ὁ ἥλιος ἀγκαλιὰ τὴ θάλασσα ποὺ στραφταλίζει
Νά ’ναι ἡ Μητέρα τοῦ Φωτὸς Κυρὰ κι Ἀρχόντισσα ποὺ ὁρίζει
Τώρα ποὺ χαίρει ἡ Παναγιὰ διπλὴ χαρὰ στὸ πανηγύρι
Στοῦ Ἅη Γιώργη τὴ γιορτὴ νά ’μουν τριαντάφυλλο τ’ Ἀπρίλη

Τώρα ποὺ εἶναι Πασχαλιὰ ’θελα νὰ ἤμαν ἕν’ ἀηδόνι
Νὰ κελαηδῶ στὶς ρεματιὲς «Χριστὸς Ἀνέστη, χελιδόνι»
Τώρα ποὺ ἀνοίξαν οἱ πληγὲς καὶ τρέχει αἷμα ἀπ’ τὸ σταφύλι
Νὰ ’ρθοῦμε ἀλῆτες καὶ ληστὲς μὲ ἕνα «μνήσθητι» στὰ χείλη

Τώρα ποὺ γέμισε πληγὲς παντοῦ τῆς γῆς τὸ πανωφόρι
Νὰ μᾶς σκεπάζει ἡ Παναγιὰ μὲ τὸ γαλάζιο της μαφόρι
Νὰ φέρει ἀέρα καθαρὸ καὶ ὅλα τὰ ξενητεμένα
Νὰ μπεῖ στὴ μέση ὁ Χριστὸς νὰ ξαναγίνουμε ὅλοι ἕνα

Νὰ ’ρθεῖ κι ὁ Λύχνος τοῦ Φωτός, αὐγερινός κι ἀποσπερίτης
Τώρα ποὺ χαίρει ἡ Παναγιὰ κι ἡ Μάνα τὸν Μονογενή της
Ἐκεῖ ποὺ βγαίνει τ’ ἄγιο φῶς φίλοι, ἐχθροί, γνωστοὶ καὶ ξένοι
Στὸν ἅγιο τάφο τοῦ Χριστοῦ νὰ βρεῖ τὸ φῶς της ἡ οἰκουμένη