Το φρέαρ του Ιακώβ

Κυριακή της Σαμαρείτιδος.
Το φρέαρ του Ιακώβ.
Jacobs Well.
Αξίζει να δείτε τον υπεύθυνο του προσκυνήματος π. Λάζαρο από το μοναστήρι του Αγίου Σάββα.
Μεταφράζει ο π. Παναγιώτης Παπαγεωργίου.