Τό ἀρχέτυπο τῆς Ὀρθοδοξίας στήν πράξη ὁ ἅγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη ο άγιος
Ομιλεί ο π. Βασίλειος Γοντικάκης.
Μία ομιλία του προηγούμενου της Ι.Μ.ΙΒΗΡΩΝ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ) που έλαβε χώρα το 1986 στο ξενοδοχείο Caravel για το ΣΤ’ Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο.