Τεχνίτες τοῦ Διονύσου Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή

Τεχνίτες του Διονύσου Πάσχα IV Μεγάλη Παρασκευή Λυκούργος Αγγελόπουλος ΕΛΒΥΧ