Σχέσεις ζωῆς…

Αιμορροφιλία θέληση για ζωή.Γιάννης Τριανταφύλλου.
H αιμορροφιλία είναι μία σπάνια κληρονομική αιμορραγική ασθένεια, η οποία εκδηλώνεται κυρίως στους άνδρες. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αιμορραγική διάθεση, η οποία οφείλεται στην έλλειψη ή στην κακή λειτουργία ενός παράγοντα πήξης του αίματος.
Η συχνότητα εμφάνισης της εκτιμάται ότι είναι 30 με 40 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Η βαριά μορφή αιμορροφιλίας εμφανίζεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Μόλις το παιδί αρχίσει να περπατάει μόνο του χωρίς τη βοήθεια κάποιου μπορεί να εμφανιστεί αιμορραγία στις αρθρώσεις (ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα των αρθρώσεων που επιδέχονται το μεγαλύτερο βάρος, όπως είναι τα γόνατα οι αστράγαλοι και το ισχίο). Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό πόνο και συχνά μόνιμη βλάβη στις αρθρώσεις ακόμα και κίνδυνο σοβαρής αναπηρίας.