Συνέντευξη Ἀρχ. Ἀμερικῆς γιὰ τὴν 11η Σεπτεμβρίου

Συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για την 10η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου 2011.
Interview with Archbishop Demetrios of America on the occasion of the 10th Anniversary of the tragic events
of September 11, 2001.