Συνέδριο γιὰ τὸν ἅγ.Γρηγόριο Παλαμᾶ (Ε΄συνεδρία)

Συνέδριο για τον αγ.Γρηγόριο Παλαμά (Ε΄συνεδρία)
1. Αθανάσιος Καραθανάσης: ”Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά λόγος πρός Θεσσαλονικείς επίκαιρος”.
2. Ανέστης Κεσελόπουλος: ”Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ποιμένας και διδάσκαλος της Εκκλησίας”.
3. Μιλτιάδης Βάντσος: ”Η φιλανθρωπία κατά τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά”.