Συμβουλὲς γιὰ τὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις – Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θεσπιὼν κ. Παῦλος

Συμβουλές για τις πανελλήνιες εξετάσεις – Θεοφ. Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος
Πειράζει να «αποτύχω» στις πανελλήνιες;
Τι θα κάνω αν δεν περάσω στο πανεπιστήμιο;
Είναι σωστή η σχολή που θα επιλέξω;

Είναι κάποια από τα ερωτήματα που βασανίζουν τα παιδιά που θα δώσουν αυτές τις μέρες πανελλήνιες εξετάσεις.

Δυστυχώς, οι αντιλήψεις που επικρατούν στην Ελλάδα, οι οποίες ενισχύονται από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα, επιβάλλουν στους νέους μία συγκεκριμένη πορεία «επιτυχίας». Όποιος δεν περάσει στο πανεπιστήμιο θεωρείται κατώτερος απ’ την κοινωνία. Αντίστοιχα, όποιος περάσει σε κάποια σχολή, αλλά στην επαρχία θεωρούμε ότι δεν πέτυχε αρκετά.

Η κοινωνία επικεντρώνεται σε όλα αυτά και αγνοεί το πόσο σημαντικό είναι ο νέος να επιλέξει κάτι το οποίο αγαπά, τον γεμίζει και του αρέσει πραγματικά. Τα νέα παιδιά επικεντρώνονται τόσο έντονα σε αυτόν τον αγώνα αόριστης επιτυχίας και γενικής αποδοχής από την κοινωνία, ξεχνώντας τον πραγματικό τους στόχο ή μάλλον πορεύονται χωρίς στόχο: πλέουν σε ένα πέλαγος χωρίς κατεύθυνση. Συνεπώς, καταλήγουν πολλές φορές να επιλέγουν κάτι που δεν τους αρέσει, απλώς επειδή πρέπει «κάτι να επιλέξουν» ή επειδή το επάγγελμα «έχει καλές αποδοχές». Με τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Θεσπιών κ. Παύλο