Στὸ πανηγύρι τῶν Ἀρχαγγέλων

Στο πανηγύρι των Αρχαγγέλων το 2004 στην τράπεζα ομιλεί για τους Αρχαγγέλους ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος ο οποίος στο τέλος της ζωής του έλαβε το μοναχικό σχήμα (Γεράσιμος μοναχός) και ετάφη στη Μονή Δοχειαρίου.