Στὴ μέση τοῦ Εἰρηνικοῦ…!

Στην μέση του Ειρηνικού…!
Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε σ’ένα νησάκι του Ειρηνικού Ωκεανού το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2000 μιλίων μακρυά από την πλησιέστερη ακτή.
Σε αυτό το νησί δεν κατοικούν άνθρωποι,παρά μόνο πουλιά.
Ωστόσο,δείτε τι συμβαίνει…

The MIDWAY film project is a powerful visual journey into the heart of an astonishingly symbolic environmental tragedy. On one of the remotest islands on our planet, tens of thousands of baby albatrosses lie dead on the ground, their bodies filled with plastic from the Pacific Garbage Patch. Returning to the island over several years, our team is witnessing the cycles of life and death of these birds as a multi-layered metaphor for our times. With photographer Chris Jordan as our guide, we walk through the fire of horror and grief, facing the immensity of this tragedy—and our own complicity—head on. And in this process, we find an unexpected route to a transformational experience of beauty, acceptance, and understanding.

We frame our story in the vividly gorgeous language of state-of-the-art high-definition digital cinematography, surrounded by millions of live birds in one of the world’s most beautiful natural sanctuaries. The viewer will experience stunning juxtapositions of beauty and horror, destruction and renewal, grief and joy, birth and death, coming out the other side with their heart broken open and their worldview shifted. Stepping outside the stylistic templates of traditional environmental or documentary films, MIDWAY will take viewers on a guided tour into the depths of their own spirits, delivering a profound message of reverence and love that is already reaching an audience of tens of millions of people around the world.

Production of the feature film “MIDWAY” continues through 2012.

Chris Jordan – Director/Producer
Stephanie Levy – Producer
Terry Tempest Williams – Writer
Jan Vozenilek – Director of photography
Rob Mathes – Composer
Jim Hurst – Location sound
Joseph Schweers – Camera
Manuel Maqueda – Advisor

For more information:
MidwayFilm.com

To donate:
midwayfilm.com/donate.html

Midway Project blog, team details, production diary videos:
MidwayJourney.com

Facebook – behind the scenes photos, latest updates
Facebook.com/MidwayJourney

Twitter:
twitter.com/#!/midwayjourney

Youtube:
youtube.com/journeytomidway