Στὴν ἑλληνορθόδοξη Συρία

Λόγια της πλώρης-Στην ελληνορθόδοξη Συρία