Στὴν κορυφή τοῦ Ἄθω

Στην κορυφή του Άθω για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
18 Αυγούστου 2014: Από την Ουρανούπολη στην κορυφή του Άθω, για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.