Στὰ μονοπάτια τῆς νοσταλγίας

Στα μονοπάτια της νοσταλγίας.