Στηλιτεύοντας τὶς ἀταξίες μας (Πάσχα & Διακαινήσιμος) – π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου

Στηλιτεύοντας τις αταξίες μας (Πάσχα & Διακαινήσιμος)
Συνάξεις νέων Ι. Ν. Αγ. Ελευθερίου
Υπεύθυνος: π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου Δρ Θ
Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 02 Μαΐου 2014.