Πῶς ἡ τηλεόραση ἐπηρεάζει τὰ παιδιά – Μέρος 2

Πως η τηλεόραση επηρεάζει τα παιδιά – Μέρος 2
Το δεύτερο μέρος…Περισσότερα για τα ΜΜΕ και το πως επηρεάζουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο στο blog