Πῶς νὰ συνδυάσεις τὴν ζωή σου μὲ τὴν Προσευχή; – Ὅσιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης

Πως να συνδυάσεις την ζωή σου με την Προσευχή;
Ὁ ἄνθρωπος, ἐφόσον ζεῖ, πρέπει πάντοτε νὰ ἀγωνίζεται. Καὶ ὁ πρῶτος ἀγώνας εἶναι νὰ νικήσει τὸν ἑαυτό του. Ὁ πρῶτος καὶ ὁ κυριότερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ὁ διάβολος, ὄχι. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ἑαυτό του ἐπίβουλος. Καὶ τοῦτο διότι δὲν ἀκούει τὸν ἄλλον, ἀκούει τί τὸν λέει ὁ λογισμός του. (‘Οσιος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης)