Πὼς ἐξαγιάζεται ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη μέσα στὸν γάμο; – Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Πως εξαγιάζεται η ίδια η αγάπη μέσα στον γάμο;
Εκπομπή Καρδιακός Λόγος – Περί του κατά Θεόν Γάμου

ΕΚΠΟΜΠΗ 58 – Πως εξαγιάζεται η ίδια η αγάπη μέσα στον γάμο;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ἀλλὰ ὅπως ἀκριβῶς ἡ Ἐκκλησία ὑποτάσσεται στὸν Χριστό, ἔτσι καὶ οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσονται στοὺς ἄντρες τους σὲ καθετί. Οἱ ἄντρες νὰ ἀγαπᾶτε τίς γυναῖκες σας, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία καὶ θυσιάστηκε γι᾿ αὐτή, γιὰ νὰ τὴν ἁγιάσει, ἀφοῦ τὴν καθαρίσει μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα μὲ τὸν λόγο τῆς ἐπικλήσεως ποὺ τὸ συνοδεύει, καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὴν στήσει στὸ πλευρό του σὰν νύμφη ἔνδοξη τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ ἔχει στίγμα ἢ κηλίδα ἢ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἁγία καὶ ἄμεμπτη

Μιλήστε γι αυτό το σημείο σας παρακαλώ

Πώς είναι δυνατό όλα αυτά να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που η γυναίκα είναι πνευματικά αξιότερη από τον άντρα, περισσότερο αναπτυγμένη και καλλιεργημένη, περισσότερο δυναμική, αποφασιστική και δημιουργική;

Πως πρέπει να εκμεταλλευτεί στο ζευγάρι ό ένας την καλύτερη πνευματική καλλιέργεια του άλλου και όχι να την ζηλεύει;

Και τι γίνεται όταν αλλάζει η κατάσταση και την μία είναι ο ένας καλά και την άλλη ο άλλος στο ζευγάρι; Πως θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον;

Σας έρχεται στο μυαλό κάποιο παράδειγμα από τον μοναχικό σας βίο όπου υπήρχαν στιγμές που κάποιος πατέρας να μην ήταν καλά, να μην είχε όρεξη; Πως το αντιμετωπίζατε;

Είδες με συμπάθεια τον αδελφό σου, είπατε. Μιλήστε μας για τα μάτια μας, για το πως να βλέπουμε την κατάσταση του της συζύγου μας;

Ο ξινός άνθρωπος μπορεί να έχει ευαισθησίες και να βλέπει όπως πρέπει;

Αν είναι ευλογημένο σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας μιλήσετε σε κάποια σχόλια που κάνει ο Άγιος Νεκτάριος για τον Απόστολο.

Μας λέει ο Άγιος Νεκτάριος ότι Τελειοτέραν αγάπην της αγάπης ταύτης ήτο αδύνατον να συστήση ο Απόστολος προς τον άνδρα. Δια της συστάσεως ταύτης ου μόνον ανύψωσεν την αγάπην εις την υψίστην αυτής περιωπήν, αλλά και εξηυγένισε και απεπνευμάτωσε και ηγίασε (την αγάπη). Πως εξευγενίζεται, απεπνευματώνεται και αγιάζεται η ίδια η αγάπη;

Θα πει κάποιος ανθρωπίνως πῶς νά ἀγαπήσεις τή γυναίκα σου, ὅπως ὁ Χριστός ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία, ὅλους ἐμᾶς δηλαδή τούς ἀνθρώπους πού τήν ἀποτελοῦμε; Ἐκεῖνος ἦταν Θεάνθρωπος, εἶναι ὁ μόνος ἅγιος, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε ἄνθρωποι μέ τόσες ἀδυναμίες.

Μπορείτε εδώ να μας εξηγήσετε αυτό το “γίνετε μιμητές Χριστού”; (μέσα τον γάμο εννοώ)

Ἔτσι ὀφείλουν οἱ ἄντρες νὰ ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους, ὅπως τὰ ἴδια τους τὰ σώματα. Μα πως θα γίνει αυτό όταν η σύζυγος μας έχει την δική της προσωπικότητα, τα δικά της πιστεύω την δική της ιδιοσυγκρασία;

Με τον καιρό αρχίζουν και εμφανίζονται φανερά πια οι διαφορές χαρακτήρα των δύο. Και αρχίζουν οι πικρίες. Είναι δυνατόν να δείξει τέτοια αγάπη ο άνδρας όταν πικραίνεται από την γυναίκα του η αντίστροφα;

Λέτε ότι επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα όταν λέμε ό ένας στον άλλον ότι εσύ φταις και πχ έκανες έτσι το γιο σου και δεν ακούει κανέναν κλπ. Τι εννοείτε;

Άρα είναι παραλογισμός να λέμε στον άλλο εσύ φταίς;