Πυγμαῖοι καὶ Μπουρουντιανοί γίνονται Ὀρθόδοξοι

Πυγμαίοι και Μπουρουντιανοί γίνονται Ορθόδοξοι
Ο επίσκοπος του Μπουρούντι κ. Σάββας και ο ιεραπόστολος της Μπραζαβίλ π. Θεολόγος μιλούν για τις χώρες στις οποίες διακονούν και τους νέους πιστούς που προσέρχονται στην Ορθοδοξία.