Πρέπει νὰ μάθουμε καὶ μέσα στὸ γάμο νὰ ἀποκρυπτογραφοῦμε τοὺς πνευματικούς μας πατέρες – Μητρ. Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος

Πρέπει να μάθουμε και μέσα στο γάμο να αποκρυπτογραφούμε τους πνευματικούς μας πατέρες
Εκπομπή Καρδιακός Λόγος – Περί του κατά Θεόν Γάμου

ΕΚΠΟΜΠΗ 55

– Πρέπει να μάθουμε και μέσα στο γάμο να αποκρυπτογραφούμε τους πνευματικούς μας πατέρες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Γιατί ο Απόστολος προπορεύεται του Αγίου Ευαγγελίου;

Εμείς οι νεώτεροι δεν ανοίγουμε εύκολα τα σπίτια μας. Επηρεάζει αυτό την πορεία του γάμου μας;

Το να μην το κάνουμε αυτό είναι μιζέρια η κατάθλιψη;

Το να θυσιαστεί η γυναίκα στον άνδρα ακούγεται πολύ πιο καλά από το να υποταχθεί

Πως πρέπει να διαβάζονται αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας και ειδικά από μη ελληνόφωνους ώστε να κατανοούν σωστά τα νοήματα όταν οι λέξεις δεν μεταφράζονται σωστά;

Από που θα αντλήσουμε εμείς στον κόσμο εμπειρίες σαν και αυτές που είχατε με τον γέροντα σαν τον γέροντα Ιωσήφ και τους άλλους αγιασμένους ανθρώπους που γνωρίσατε για να καταφέρουμε να μπούμε βαθειά στα νοήματα των κειμένου της ακολουθίας του στεφανώματος.

Πόσο βάρος έχει ένας πνευματικός για να μας διδάξει τον εαυτό του ως παράδειγμα ελευθερίας;