Ποιό εἶναι τὸ νόημα τοῦ πόνου στὴν ζωή μας

Ποιό είναι το νόημα του πόνου στην ζωή μας.
Ποιο είναι το νόημα του πόνου στη ζωή μας; Μια συζήτηση με τον π. Anthony Bloom, Μητροπολίτη Σουρόζ (της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Βρετανία), Μαγνητοσκοπημένη τη δεκαετία του ’70.
What is the sense of suffering in our lives? A talk with Anthony Bloom, Metropolitan of Sourozh (The Eastern Orthodox Church in Britain). Recorded in 1970`s.