Πασχαλινό Μήνυμα Ἀρχιεπ. Ἀμερικῆς Δημητρίου

Πασχαλινό Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.
Paschal Message from His Eminence Archbishop Demetrios of America – Greek.