Παναγία, ὁ θαυμαστὸς βίος της

Παναγία ο θαυμαστός βίος της
00:01 Εισαγωγή – Σπάνιες πληροφορίες
06:08 Η Γέννηση
08:20 Τα Εισόδια
09:33 Η Μνηστεία
12:02 Ο Ευαγγελισμός
15:22 Ο πρώτος άνθρωπος που έκανε τον Σταυρό Του
16:51 Η Επίσκεψη στην Ελισάβετ (τα 145 χιλιόμετρα)
19:00 Η Γέννηση του Θεανθρώπου
20:55 Η Υπαπαντή του Κυρίου
22:59 Η Προσκύνηση των τριών Μάγων*
25:43 Η φυγή στην Αίγυπτο
26:23 Τα χρόνια της Διδασκαλίας του Χριστού
26:57 Η Σταύρωση του Χριστού
27:32 Η Ανάσταση του Χριστού
29:03 Η Θεοτόκος στο Άγιον Όρος
30:37 Η Κοίμηση και η Μετάσταση της Θεοτόκου
33:12 Τα Θαύματά Της *

Σημείωση: Στο 23:53 αναφέρθηκε πως οι Μάγοι ήταν ανατολίτες αστρολόγοι. Αυτό συνέβη διότι, η διάκριση ανάμεσα στους αστρονόμους και τους αστρολόγους δεν υπήρχε την εποχή του Χριστού, οι παρατηρητές των άστρων και οι μάντεις αναφέρονταν αμφότεροι ως αστρολόγοι, και για το λόγο αυτό οι Μάγοι αναφέρονται ως αστρολόγοι σε προ αιώνων κείμενα, ενώ εκείνοι, ως παρατηρητές των άστρων και επιστήμονες ήταν οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης, μη έχοντας καμία σχέση με τους σημερινούς αστρολόγους.

———————————————————————————————————————————————-

Πώς να περιγράψει κανείς την Υπεραγία Θεοτόκο; Η Μητέρα του Θεού, το Κόσμημα της ανθρωπότητας, η Σκέπη των χριστιανών, η Υπέρμαχος Στρατηγός του Ελληνισμού, η Μαυροφόρα των Θείων Οραμάτων, είναι η Κλίμακα που κατέβασε τον Θεό στον κόσμο και ανέβασε τον άνθρωπο στον Θεό.
Είναι το Πρόσωπο που Προφητεύθηκε αιώνες προτού γεννηθεί. Είναι ο Καρπός ενός Αγίου ζεύγους, των Δικαίων Ιωακείμ και Άννας, που ευαρέστησαν τον Θεό με τις αρετές και τον Θεάρεστο βίο τους. Είναι το βέβαιο Στήριγμα και το ασφαλές Καταφύγιο όλων των χριστιανών. Η Κεχαριτωμένη Μαρία, Αυτή που είναι γεμάτη από τη Χάρη του Θεού, Αυτή που είναι γεμάτη από τα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Φωτίζει και θα συνεχίσει να Λάμπει στις ψυχές μας για πάντα. Θα συνεχίσει να μας παίρνει από το χέρι, όπως τότε τον μικρό Χριστό, θέλοντας να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο δρόμο της Ψυχής Της, στο δρόμο που βάδισε και Εκείνη από παιδί, εκεί που κανείς και ποτέ δε χάνεται.