Παιδικός Παράδεισος

Παιδικός Παράδεισος.
Άγγελος, 4 ετών, προσευχόμενος και αιφνιδιαζόμενος…