Παιδεία ἴσον Δάσκαλος‏
http://youtu.be/x3Wwr-sok4w

Παιδεία ίσον Δάσκαλος.
‏Ομιλεί ο Εκπαιδευτικός Δημήτριος Νατσιός.