Παιδεία ἴσον Δάσκαλος‏

Παιδεία ίσον Δάσκαλος.
‏Ομιλεί ο Εκπαιδευτικός Δημήτριος Νατσιός.