Πάσχα ἱερόν

”ΠΑΣΧΑ ΙΕΡΟΝ”
Ο Βυζαντινός χορός ”Τρόπος” στην διαδικτυακή τηλεόραση της Πειραϊκής Εκκλησίας, με χοράρχη τον Κων. Αγγελίδη.
www.troposchoir.gr