Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης

Ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης.
Επίλογος εκδήλωσης για Άγιο βασιλέα Ιωάννη Γ΄ Δούκα τον Βατάτζη.
Εκδήλωση Ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης “Ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιὰς” – ποὺ συνδιοργάνωσε ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» μὲ τὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Πέλλας, τὴν Δημοτικὴ Ἑνότητα Ἔδεσσας καὶ τὴν ἐφημερίδα Ἐδεσσαϊκὴ καὶ πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 8:00 τὸ ἀπόγευμα στην Έδεσσα..
Ομιλιτής ο Γιώργος Ρούντας.