Οἱ χαιρετισμοί τῆς Παναγίας. Τὸ ἱστορικό

Οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Το ιστορικό
Ένα μικρό αφιέρωμα στους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Εξηγείται στα παιδιά το ιστορικό, πως προέκυψαν οι χαιρετισμοί της Παναγίας ( Ο ακάθιστος ύμνος ) και ο ύμνος ” Τη Υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια ”. ‘Άλλο ένα διδακτικό αφιέρωμα στα παιδιά από τον τηλεοπτικό σταθμό της Εκκλησίας 4Ε