Οἱ προφητεῖες, ὁ Σταυρὸς καὶ τὸ μυστήριο τῆς Ἐλευθερίας – π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Οι προφητείες, ο Σταυρός και το μυστήριο της Ελευθερίας
Ομιλεί ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος: οι προφητείες ο Σταυρός και το μυστήριο της Ελευθερίας.
Από την συζήτηση που έγινε μετά την ομιλία του π. Νικολάου την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης
με θέμα: Η εθελούσια μετάλλαξη του ανθρώπου