Οἱ Ναοί καὶ ὁ ἑλληνισμός τῆς Κωνσταντινούπολης

Οἱ Ναοί καὶ ὁ ἑλληνισμός τῆς Κωνσταντινούπολης.
Από την εκπομπή της ΕΤ3 Ιερά Μονοπάτια.