Οἰκία Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννας

Οικία Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ Άννας στην Ιερουσαλήμ.
House of Anna and Joachim. Mary Parents.

Πηγή : dr9392