ΟΧΙ – Ἡ ἱστορία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη

ΟΧΙ – Η ιστορία του Κωνσταντίνου Κουκίδη.
The date is April 27th 1941.
The German military is entering Athens.
Α detachment under the orders of Captain Jacob and Lieutenant Elsnits headed to the Acropolis to take down the Greek flag and raise the swastika. A young man, Konstantinos Koukidis, refuses to surrender the Greek flag and carried it to his death, diving from the Acropolis.