Νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας

Ένα πειραματικό video της Tatiana Poliektova και του Filippo Rivetti που συνδυάζει το παραδοσιακό animation με την time lapse φωτογραφία για να διηγηθεί μια ιστορία που μας προτρέπει να “Ανοίξουμε τα μάτια μας”.

Ζώντας στο μοντέρνο κόσμο είμαστε τόσο απασχολημένοι με την καθημερινότητά μας και εθισμένοι στην τεχνολογία που μερικές φορές ξεχνάμε πως η πραγματική ομορφιά βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας.