Νὰ εἶστε πάντα μὲ τὸν ἀδικημένο. Ἅμα εἶστε μὲ τὸν ἀδικημένο, εἶστε καὶ μὲ τὸν Χριστό

Να είστε πάντα με τον αδικημένο. Άμα είστε με τον αδικημένο, είστε και με τον Χριστό
Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου συγγραφέας του βιβλίου «Μολών Λαβέ – Φέροντες τα παρόντα γενναίως» μοιράζεται τις πολύτιμες σκέψεις του με τη Σοφία Χατζή για το βιβλίο «Αναζητώντας τον Μάρκο Μπότσαρη» του συγγραφέα Μιχάλη Λεβέντη.

Αποτυπώματα. Τα πρόσωπα πίσω από τα βιβλία.