Ναοί στό σχῆμα τ\’ οὐρανοῦ – Μίκης Θεοδωράκης

Ναοί στο σχήμα τ’ ουρανού – Μίκης Θεοδωράκης (ορχηστρικό)
Ναοί και μοναστήρια της Ελλάδας