Μυτιλήνη 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα Εὐρώπης

Μυτιλήνη 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Η Τζέλη Χατζηδημητρίου παρουσιάζει το επίσημο βίντεο για την υποφηψιότητα της πόλης μας: “Μυτιλήνη 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” Μια παρουσίαση του νησιού της Λέσβου, μέσα από την ιστορία, την τέχνη, τον πληθυσμό, την παράδοση, τις γαστρονομικές προτιμήσεις του και πάνω απ ‘όλα, από τη μοναδική φύση της. Ένα ταξίδι στην κρυμμένη αρμονία της Λέσβου, το νησί που αγκάλιασε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες το 2015 και συνεχίζει με συμπόνια και ανοιχτή καρδιά για να τους βοηθήσει, χωρίς μίσος και προκατάληψη.

Mytilene 2021 Poetry designs the city
Tzeli Hadjidimitriou presents the official video for Mytilene 2021 Cultural Capital of Europe Candidate City. A presentation of the island of Lesvos, through its history, art, population, tradition, culinary preferences and most of all, of its unique nature. A trip to the hidden harmony of Lesvos, the island that embraced hundreds of thousands of refugees in 2015 and continues with compassion and open heart to help them, without hatred and prejudice.