Μπορῶ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός

Μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν υπάρχει Θεός