Μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο; Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Μπορούν τα παιδιά να αλλάξουν τον κόσμο;
Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.

-Αν δεν τα αλλάξει ο κόσμος μπορούν….