Μιὰ παιδεία ποὺ νὰ προσφέρει ζωὴ καὶ ὄχι θάνατο – Μητροπολίτης Σιατίστης Παῦλος †

Μια παιδεία που να προσφέρει ζωή και όχι θάνατο
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος ξεδιπλώνει με τόλμη το όραμά του για μια Παιδεία ζωής στην Ελλάδα, διηγούμενος περιστατικά που συνάντησε, εξηγώντας τι είναι Παδεία και τι πρέπει να προσφέρει το Σχολείο στα παιδιά (Βελλίδειο 7-5-2017 μ.Χ.)