Μιὰ ζωή μουσική

Μια ζωή μουσική.
Ο μουσικός Ανδρέας Ροδουσάκης καταθέτει τις πολύτιμες εμπειρίες του από τον χώρο και τα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.