Μικρὸ ἀφιέρωμα στὸν π. Σεραφεὶμ Δημόπουλο

Μικρό αφιέρωμα στον π. Σεραφείμ Δημόπουλο
Αφιερώματα σε αγιασμένες μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μικρά σε διάρκεια αλλά μεγάλα σε ωφέλεια πνευματική.