Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας 1ο μέρος

Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας 1ο μέρος
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, κατά τη διάρκεια της επίσημης ετήσιας τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2007 στο Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, έλαβε τον τίτλο του επίτιμου Διδάκτορα για το σύνολο του θεολογικού του έργου.

Μετάφραση-ἀπὸδοση στὰ ἑλληνικά ἀπὸ www.agiazoni.gr

Le Métropolite de Pergame Jean Zizioulas a reçu le dimanche 10 février 2007, lors de la séance solennelle annuelle de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) le diplôme de Docteur honoris causa pour l’ensemble de son oeuvre théologique.

Τὸ γύρισμα τῆς γλώσσας στὰ ἑλληνικά εἶναι πρωτοβουλία τοῦ www.agiazoni.gr