Μετὰ τὴ Σάρκωση ὁ ἄνθρωπος γίνεται υἱὸς τοῦ Θεοῦ – Μακαριστὸς Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπαιδινὸς

Ο χαρισματούχος γέροντας των Ρουστίκων Πατήρ Εύμένιος Λαμπάκης