Μεταμορφούμενοι σὲ ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ

Μεταμορφούμενοι σε άνθρωπο του Θεού
Μέσα από την συγχώρηση του ενός προς τον άλλον.
Ομιλία του π. Ανδρέα Λεμεσονόκ από την Γυναικεία Μονή της Αγίας Ελισσάβετ στο Μινσκ της Λευκορωσίας.
Fr. Andrew Lemeshonok, St. Elizabeth Convent, Minsk, Russia
Translation in English by “Orthodox Mission”, POBox 2395 Santa Maria CA 93457

Cutted part of the youtube video : https://www.youtube.com/watch?v=dwe_w… rom