Μετάνοια , Ὁμιλία Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Πέτρου

Μετάνοια , Ομιλία Πρωτοπρεσβύτερου Πατέρα Πέτρου, 21.11.2021