Μερικά ἀπό τὰ πολλά θαύματα τοῦ π. Παϊσίου

Μερικά από τα πολλά θαύματα του π. Παϊσίου.
Some of the many miracles of elder Paisios.