Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Ἀνάσταση
http://player.vimeo.com/video/22442790?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff9933

Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση.
O π. Βασίλειος Θερμός μίλησε το Σάββατο 9 Απριλίου του 2011 σε μια παρέα φίλων (μέθεξη) με θέμα:
«Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση».