Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Ἀνάσταση

Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση.
O π. Βασίλειος Θερμός μίλησε το Σάββατο 9 Απριλίου του 2011 σε μια παρέα φίλων (μέθεξη) με θέμα:
«Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση».