Μαρτυρίες ἀπό βασανιστήρια στὶς Φυλακές Πιτέστι

Μαρτυρίες από βασανιστήρια στις Φυλακές του Πιτέστι
Μαρτυρίες απ’ τα βασανιστήρια στις Ρουμανικές φυλακές του Πιτέστι κατά την εποχή του Αθεϊστικού ολοκληρωτικού καθεστώτος, από τον Ομολογητή π. Γεώργιο Κάλτσιου.