Μαρτυρίες γιὰ τὸν Ἅγιο Γεώργιο Καρσλίδη Ὁμολογητῆ

Μαρτυρίες για τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη Ομολογητή
Μαρτυρίες για τον Άγιο της Δράμας,τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη,τον Ομολογητή.