Μαρτυρίες γιὰ τὴν σφαγή στὸ Δίστομο
http://youtu.be/lHbMtOAMWNk

Σφαγή στο Δίστομο στις 10 Ιουνίου 1944 από ναζιστικά στρατεύματα.
Στο Δίστομο του νομού Βοιωτίας έγινε κάτα την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου μία από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων από της ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα.
Στις 10 Ιουνίου 1944 ο λοχαγός των SS Fritz Laufenbach έλαβε τη διαταγή να εντοπίσει και να εξοντώσει με το λόχο του αντάρτες στη περιοχή της Άμφισσας.
Στον δρόμο για την Άμφισσα πέφτουν σε ενέδρα ανταρτών.
Οι Γερμανοί γυρίζουν στο Δίστομο και σε αντίποινα για τις απώλειές τους άρχισαν την σφαγή όσων κατοίκων έβρισκαν στο χωριό.
Αυτό το βίντεο δείχνει μαρτυρίες κατοίκων του Διστόμου που επέζησαν από την σφαγή.