Μαρτυρία π. Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτη

Μαρτυρία π. Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη για τον Άγιο Παϊσιο.